VIANA

ویانا

smart charts
تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل

53 درصد از بازاریابان به این نتیجه می رسند که ROI فعالیت های بازاریابی به عنوان اولویت اول (منبع) است. داشبورد های سفارشی SmartCharts ما به مشتریان ما متصل می شوند تا منابع داده های متعدد را برای دریافت یک تصویر جامع از تاثیر تلاش های بازاریابی دیجیتال خود به دست بیاورند، و تیم ما از بازاریابان دیجیتال پیشرفته این اطلاعات را می گیرد و آن را به بینش عملی برای تاثیر قابل اندازه گیری بر روی خط پایین خود می گذارد.