VIANA

ویانا

search engine optimization
بهینه سازی موتور جستجو
بهینه سازی موتور جستجو

بهینه سازی موتور جستجو

موتورهای جستجو در چند سال گذشته به شدت پیشرفت کرده اند و خدمات جستجوگرها ما همراه با آنها تکامل یافته است. الگوریتم ها بیشتر با کلمات کلیدی و محتوای نازک فریب خورده اند. محتوای رتبه بندی برتر باید بهترین پاسخ برای پرس و جو جستجو باشد. این در مورد فریب یک موتور جستجو در ترویج محتوای شما نیست. این در مورد به دست آوردن حق دیده می شود. ما رویکرد متمرکز بر داده ها SEO کمک می کند تا موتورهای جستجو پیدا کردن و رتبه بندی مطالب خود را. سپس کیفیت محتوای محرک سیگنال های کاربر - بازدیدها، زمان در صفحه، میزان بازده پایین - که محتوای محتوا را در رتبه بندی قرار می دهد.