VIANA

ویانا

application
اپلیکیشن
اپلیکیشن

اپلیکیشن

نرم افزار کاربردی یک برنامه یا گروهی از برنامه های طراحی شده برای کاربران نهایی است. این برنامه ها به دو دسته تقسیم می شوند: نرم افزار سیستم و نرم افزار کاربردی. در حالی که نرم افزار سیستم متشکل از برنامه های سطح پایین است که با سطح کامپیوتر پایه ارتباط برقرار می کند، نرم افزار کاربردی در بالا از نرم افزار سیستم قرار دارد و شامل برنامه هایی مانند برنامه های پایگاه داده، پردازشگرهای متن و صفحات گسترده است. نرم افزار کاربردی ممکن است با نرم افزار سیستم همراه باشد یا به تنهایی منتشر شود.

نرم افزار کاربردی به سادگی می تواند به عنوان یک برنامه اشاره شود.

NEWS AND ARTICLE

مقالات مرتبط

همچنین
بخوانید

ویانا
 - آیا روزی قادر خواهیم بود تمام کارها را انلاین انجام دهیم؟
19 دی 1397
آیا روزی قادر خواهیم بود تمام کارها را انلاین انجام دهیم؟

آیا روزی قادر خواهیم بود تمام کارها را انلاین انجام دهیم؟

در سال 2005 کمتر کسی باور میکرد که پدیده ای به نام شبکه های اجتماعی تا این حد روی نحوه روابط اجتماعی انسانها تاثیر بگذارد و آن را تغییر دهد. در سال 2010 همان شخص هیچ وقت ...

بیشتر
ببینید